IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

Terminy

IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
WYMIAR POLITYCZNO-PRAWNY

  • 15 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura).
  • 30 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego (referat lub poster).
  • 30 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.
  • 26 października 2021 r. – ogłoszenie programu VI Konferencji.
  • 10 października 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń do udziału biernego w formie stacjonarnej.
  • 15 października 2021 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej  –  udział bierny (materiały konferencyjne, przerwy kawowe/obiadowe oraz udział w bankiecie).
  • 30 października 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura).
  • 25-26 listopada 2021 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata”.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Z radością na wszystkie odpowiemy!