IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

Program ramowy

IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
WYMIAR POLITYCZNO-PRAWNY

Dzień pierwszy

25 LISTOPADA 2021 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA

ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 (BUDYNEK S)


09.00 – 10.00
Rejestracja uczestników

10.00
Rozpoczęcie konferencji

10.15 – 12.30
Sesja plenarna I
DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

12.30 – 14.00 
Sesja plenarna II
ZAGROŻENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W XXI WIEKU

14.00 – 15.00
Obiad

15.00 – 17.00
Sesja plenarna III
SZANSE ROZWOJU JEDNOSTKI  i SPOŁECZEŃSTWA W DOBIE COVID-19

19.00
Uroczysta Kolacja

Dzień drugi

26 LISTOPADA 2021 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA

ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 (BUDYNEK S)


SESJE TEMATYCZNE

9.00 – 11.00
Sesja tematyczna I
BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W UJĘCIU INSTYTUCJONALNO-PRAWNYM  

9.00 – 11.00
Sesja tematyczna II
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

11.00-11.15
przerwa kawowa

11.15 -13.15
SESJE TEMATYCZNE

11.15 – 13.15
Sesja tematyczna I
OCHRONA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI W XXI WIEKU

11.15 – 13.15
Sesja tematyczna II
BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W OBSZARZE TRANSATLANTYCKIM

13.15 -13.30
przerwa kawowa

13.30 – 15.30
SESJE TEMATYCZNE

13.30 – 15.30
Sesja tematyczna I
BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W OBSZARZE TRANSATLANTYCKIM

13.30 – 15.30
Sesja tematyczna II
WYZWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I BLISKIEGO WSCHODU W XXI WIEKU

15.30
Obiad

* – tematy sesji tematycznych mogą ulec modyfikacjom

Nie trać czasu!

Masz pytania?

SESJE TEMATYCZNE*

Propozycje tematów sesji prosimy przesyłać do 15 maja 2021 roku

  • Możliwe jest zgłaszanie sesji tematycznych i referatów w języku polskim i angielskim  przez uczestników nie będących obywatelami Polski. Uczestników zagranicznych obowiązują przyjęte zasady zgłaszania tematów paneli i referatów.
  • Zasadą uczestnictwa w konferencji jest „jedna osoba, jeden referat” (nawet w przypadku współredagowania referatu), ale zgłoszenie referatu nie wyklucza możliwości bycia moderatorem (przewodniczącym panelu) oraz dyskutantem w innej sesji tematycznej. 
  • Strukturę każdej sesji tematycznej: 1) moderator (przewodniczący), 2) uczestnicy w sugerowanej maksymalnej liczbie 5 osób z co najmniej trzech ośrodków akademickich, 3) dyskutant.  Moderator (przewodniczący) panelu  dobiera  jego skład i dyskutanta.
  • Zgłoszenie każdego tematu sesji lub referatu wymaga załączenia jego abstraktu. Powinien on zawierać: a) precyzyjnie sformułowany temat sesji lub referatu; b) słowa kluczowe (3-5); c) istotę tematu proponowanej sesji lub referatu i zakres treści; d) w przypadku tematów sesji pytania badawcze, na które moderator chce uzyskać odpowiedź; e) abstrakty tematów zgłaszanych paneli nie powinny przekraczać 1500 znaków ze spacjami, zaś zgłaszanych referatów 1000 znaków ze spacjami.
  • Wysokość opłat szczegółowo opisana jest w zakładce Opłaty.
  •  Numer konta na które należy umieszczać wpłaty w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna to  PL 96 1090 2590 0000 0001 4742 1585 z dopiskiem IV BEZPIECZEŃSTWO  POLITYCZNO-PRAWNE SWIFT CODE /dotyczy wpłat zagranicznych/