IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

Opłaty konferencyjne

IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
WYMIAR POLITYCZNO-PRAWNY

 • 399 zł brutto  – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 399 zł brutto – opłata dla przedstawicieli firm  / administracji publicznej z referatem lub bez – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 250 zł brutto  – opłata dla doktorantów z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem – udział w 2 dniach konferencji (kwalifikacja na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.
 • 250 zł brutto  – opłata dla pracowników naukowych z wystąpieniem / referatem naukowym oraz przedstawicieli firm (z referatem lub bez) – udział tylko 26.11.2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.
 • 199 zł brutto  – opłata dla studentów z posterem naukowym. Obejmuje udział w 2 dniach konferencji, materiały konferencyjne; w formie tradycyjnej dodatkowo – przerwy kawowe, obiadowe. Nie obejmuje noclegu.
 • 200 zł brutto  – opłata za publikację artykułu naukowego.
 • 0 zł – pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – eksperci Fundacji Prowadzenia Badań Naukowych (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z referatem naukowym / posterem naukowym).
 • 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej oraz firm [W przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna 399 zł brutto].
 • 0 zł – studenci w panelach plenarnych i tematycznych IV Konferencji w pierwszym dniu konferencji – udział bierny bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych i posterów naukowych).
 • 0 zł – udział czynny dla studentów polskich kół naukowych wraz z wygłoszeniem referatu.
 • 0 zł – udział bierny online w pierwszym dniu Konferencji.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Z radością na wszystkie odpowiemy!