IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Wymiar polityczno-prawny.

25-26 listopada 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

II Międzynarodowa Konferencja Dylematy współczesnej obronności
i bezpieczeństwa RP

W 2018 r. FBPN  była współorganizatorem II Międzynarodowej Konferencji pt. DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RP na WAT w dniu 12.04.2018 r. Celem konferencji była integracja środowiska naukowego w zakresie wypracowania wspólnych poglądów dotyczących próby określenia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych i realnych możliwości ich przeciwdziałaniu, ukierunkowanych na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności RP. Problematyka ta rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych, w kontekście uwarunkowań geopolitycznych, pozamilitarnych, przy uwzględnieniu znaczenia stosowania nowych technologii dla rozwoju sztuki wojennej.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

Z radością na wszystkie odpowiemy!