4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world.
Law and political dimension.

25-26 November 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych in cooperation with Rzeszów University of Technology

When?

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world. Law and political dimension.

  • August 15, 2021
  • September 30, 2021 – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego (referat lub poster).
  • September 30, 2021 – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.
  • 26 października 2021 r. – ogłoszenie programu VI Konferencji.
  • October 10, 2021 - deadline for applications for stationary passive participation.
  • 15 października 2021 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej  –  udział bierny (materiały konferencyjne, przerwy kawowe/obiadowe oraz udział w bankiecie).
  • October 30, 2021 - deadline for submitting the scientific article (second round).
  • November 25-26, 2021 - IV International Scientific Conference in the series "Threats and challenges to the security of the modern world".

Do you have any questions? Write or call!

We will be happy to answer all of them!