4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world.
Law and political dimension.

25-26 November 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych in cooperation with Rzeszów University of Technology

Conference Framework Programme

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world. Law and political dimension.

First day

25th November 2021 Rzeszów University of Technology

SESJA ONLINE

10.00 – 11.00
Registration of participants

11.00
A warm welcome to all participants

11.00 – 13.00
Plenary Session - Part I
DILEMMAS OF STATE SECURITY IN TODAY'S WORLD

 1. Prof. Markus Bresinsky OTH – Hybrid threat as dilemma for networked security.(Zagrożenie hybrydowe jako dylemat bezpieczeństwa sieciowego).
 2. Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz UG – Odwrót od dominacji koncepcji działań hybrydowych. Niedostrzegana zmiana paradygmatu polityki bezpieczeństwa Rosji.
 3. Prof. dr hab. Andrzej Zapałowski UR – Zagrożenia destabilizacji sytuacji na Ukrainie poprzez operacje pośrednie.
 4. Dr hab. Piotr Dela, prof. ASzWoJ – Wojna w cyberprzestrzeni. Fakty i mity.
 5. Prof. Karsten Weber – OTH Cybersecurity and political considerations: When cybersecurity for all is not on the table.
 6. Dr hab. Jarosław Solarz, prof. ASzWoj – Miejsce, rola i charakter zagrożeń CBRN we współczesnym środowisku bezpieczeństwa.
 7. Płk Sławomir Cieśla CDiSSZ – Wyzwania w budowie odpornego państwa.

Moderator: dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

14.00 – 16.00 
Plenary Session - Part II
THREATS OF SECURITY POLICY OF EUROPEAN UNION AND NATO IN THE 21ST CENTURY

 1. Prof. dr hab. Jarosław Gryz AsWoj – Geopolityka państwa polskiego jako element polityki bezpieczeństwa w XXI w.
 2. Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, MSZ – Resilence jako odpowiedź na wyzwania i zagrożenia współczesnego świata?
 3. Dr płk Jarosław Mokrzycki BRYGADA LITPOLUKRBRIG – Kształtowanie środowiska operacyjnego poprzez działania i narzędzia prawne.
 4. Dr płk Robert Reczkowski, CDiSSZ/Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Szara strefa.
 5. Dr Waldemar Krztoń, prof. PRz – Ocena zjawiska wojny. Płaszczyzna teoretyczna.

Moderator: dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz

16.30 – 18.30 
Plenary Session - Part III
SZANSE ROZWOJU JEDNOSTKI  I SPOŁECZEŃSTWA W DOBIE COVID-19

 1. Dr hab. Aleksander Głogowski UJ- Działania w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 na przykładzie Pakistanu. Działania wewnętrzne, współpraca międzynarodowa.
 2. Dr Monika Sadowska SWWS w Warszawie – Zawód medyczny w dobie COVID-19 – szansa na rozwój czy obnażenie rzeczywistego oblicza.
 3. Dr Tomasz Knepka UKW w Bydgoszczy- Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID19.
 4. Prof. Murat Çemberci Yıldız Technical University – Security Threats Caused by Delays in Supply Chain and Logistics Processes Due to the Covid-19 Pandemic.
 5. Prof. Mustafa Civelek Istanbul Commerce University – Threats emerging in the post-digital ecosystem and building the social safety.

Moderator: Dr hab. Piotr Osowy, Prof. UJK

Second day

26th November 2021 Rzeszów University of Technology

Aleja Powstańców Warszawy 10 Street ( BUILDING - S)

Szczegółowy program – pobierz plik.

PANEL SESSIONS *

Suggestions for the session topics should be sent by the end of May 2021

 • It is possible to submit thematic sessions and papers in Polish and English by participants who are not Polish citizens. Foreign participants are bound by the accepted rules for reporting topics of panels and papers.
 • The principle of participation in the conference is "one person, one presentation" (even in the case of co-editing of the paper), but submitting a paper does not exclude the possibility of being a moderator (chairman of the panel) and a debater in another thematic session. 
 • The structure of each thematic session: 1) moderator (chairman), 2) participants in the suggested maximum number of 5 people from at least three academic centers, 3) discussant. It is important for the organizers of the Conference that the presentations should initiate a discussion, and thus the time devoted to it is important in the organization of the panel.
 • The moderator (chairman) of the panel selects its composition and the debater. The submission of each topic of the session or paper requires the inclusion of its abstract. It should contain: a) a precisely formulated topic of a session or a paper; b) keywords (3-5); c) the essence of the subject of the proposed session or paper and the scope of content; d) in the case of topics of the session, research questions to which the moderator wants to get an answer; e) Abstracts of the topics of the panels to be submitted should not exceed 1500 characters with spaces, and the reports should be submitted 1000 characters with spaces.
 • The fees are described in detail in the Fees tab.
 • The account number to which payments should be made at Santander Bank Polska SA is PL 96 1090 2590 0000 0001 4742 1585 with a note IV POLITICAL AND LEGAL SECURITY