4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world.
Law and political dimension.

25-26 November 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych in cooperation with Rzeszów University of Technology

Speakers

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world. Law and political dimension.

W konferencji udział potwierdziły następujące osoby:

 • Prof. Dr. Markus Bresinsky, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg – jest profesorem OTH
  w Regensburgu w dyscyplinie nauk społecznych i polityki międzynarodowej.
 • Prof. Dr. phil. habil. Karsten Weber – Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg – jest profesorem OTH w Regensburgu 
  w dyscyplinie  filozofii,  etyki informacyjnej, społecznych skutków Internetu.
 • Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelnia Łazarskiego – jest byłym Szefem BBN, profesorem i ekspertem  z zakresu nauk o bezpieczeństwie.
 • Dr Mustafa Emre Civelek, prof. İstanbul Commerce University – jest naukowcem w dyscyplinie ekonomii z zakresu handlu zagranicznego.
 • Dr hab. Sabri Öz, İstanbul Commerce University – jest naukowcem w dyscyplinie ekonomii z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego.
 • Prof. dr hab. Marek Pietraś UMCS- profesorem i ekspertem  w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
 • Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska, prof. UW –  profesor w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.
 • Prof. dr hab. Jarosław Gryz ASWoJ -profesorem i ekspertem  w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 • Dr hab. inż. Maciej Marczyk prof. ASWoJ – profesorem i ekspertem w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 • Dr hab. Piotr Dela, prof. ASWoJ – profesorem i ekspertem  w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
 • Dr hab. Piotr Osowy, prof. UJK – Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, profesor w dyscyplinie nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa cywilnego.
 • Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz  Zakład Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytet Gdański – profesorem i ekspertem 
  w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, Dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jest wiceprezesem ds naukowych Polskiego Towrzystw Geopolitycznego.
 • Płk Jarosław Mokrzycki – Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RPW Ekspert w dyscyplinie nauk prawnych. W latach
  2014 – 2017 zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Pełnił służbę poza gracami kraju na Wzgórzach Golan w ramach misji ONZ – UNDOF w Syrii oraz Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku jako zastępca szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe. Jest również koordynatorem kampanii „Nowe Urządzenie Polskie” NUP 2X35, wojskowego projektu analitycznego kierowanego na analizy zmian środowiska bezpieczeństwa, operacyjnego i pola walki przyszłości, a prowadzonego przez wspólnoty praktyków integrujące wojskowych analityków oraz pracowników naukowych z uczelni cywilnych i wojskowych, a także ekspertów reprezentujących jednostki administracji publicznej.

Do you have any questions? Write or call!

We will be happy to answer all of them!