4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world.
Law and political dimension.

25-26 November 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych in cooperation with Rzeszów University of Technology

Committee

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world. Law and political dimension.

Honorary Committee

Wojewoda
Marszałek
Prezydent Miasta
Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Program Council

Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz
Dr hab. Marta Pomykała, prof. PRz
Dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ
Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. UŁ
Dr Paweł Trefler, prof. PWSW
Prof. Dr. Markus Bresinsky, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Dr hab. Mustafa Emre Civelek, İstanbul Commerce University
Dr hab. Sabri Öz, İstanbul Commerce University
Dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH

Scientific Committee

Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ
Dr hab. Marek Delong, prof. PRz
Prof. dr hab. Jarosław Gryz
Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz
Prof. dr hab. Stanisław Koziej
Prof. dr hab. Longin Pastusiak
Prof. dr hab. Marek Pietraś
Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
Dr hab. Ireneusz Topolski, prof. UMCS
Prof. Dr. phil. habil. Karsten Weber, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Dr hab. Artur Woźny, prof. PRz
Dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PRz
Dr hab. Piotr Dela, prof. ASWoJ
Dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska, prof. UW
Dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz
Płk Jarosław Mokrzycki

Organizing Committee

Dr Beata Gocko – sekretarz konferencji
Dr inż. Marek Barć
Dr inż. Wiesław Lewicki
Dr Dorota Kamuda
Dr Krzysztof Michalski
Dr Dagmara Florek-Klęsk
Mgr Dariusz Rałowski
Mgr inż. Lidia Mazurkiewicz

Do you have any questions? Write or call!

We will be happy to answer all of them!