4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Security threats and challenges of modern world.
Law and political dimension.

25-26 November 2021

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych in cooperation with Rzeszów University of Technology

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM

The 1st Conference on Threats and Security Challenges of the Contemporary World

Wymiar ekonomiczno-społeczny

I Międzynarodowa Konferencja Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny odbyła się 24-25 listopada 2015 roku w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Celem konferencji jest analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego, procesów transformacji i integracji. To pierwsza konferencja z tego cyklu, która dotyczyć będzie wymiaru gospodarczego i społecznego. Współorganizatorem konferencji był Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS.

Read more https://bezpieczenstwoekonomiczne.portal.prz.edu.pl/

Detailed conference plan

Poster

Invitation

Do you have any questions? Write or call!

We will be happy to answer all of them!