V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata.
Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych.

Konferencja odbędzie się 22-23 listopada 2023

Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską

ZAPRASZAJĄ

NA V MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

ZAGROŻENIA I WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Konferencja odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2023 roku.